Lahjakortin ostoehdot

 • 1. Lahjakortin yleiset ehdot
  • 1.1. V Spaahotell & Konverentsikeskusin (jäljempänä hotelli), V Spaahotell OÜ:n lahjakortin voi hankkia verkkokaupasta ja hotellin vastaanotosta;
  • 1.2. Lahjakortin voi osaa vapaasti valitussa arvossa, minimisumma on 5 euroa;
  • 1.3. Jos käytettyjen palveluiden kokonaissumma ylittää lahjakortin arvon, lahjakortin omistajan on maksettava syntynyt ero;
  • 1.4. Jos ostosumma on pienempi kuin lahjakortin arvo, käyttämättä jäänyttä määrää ei palauteta;
  • 1.5. Lahjakorttia ei voi vaihtaa käteiseen;
  • 1.6. Lahjakortin voimassaoloaika on 12 kuukautta ostopäivästä;
  • 1.7. Voimassaoloajan ylittäneitä kortteja ei hyväksytä ja kortti mitätöidään;
  • 1.8. Vaurioitunutta tai hukattua lahjakorttia ei vaihdeta uuteen eikä käteiseen;
  • 1.9. Lahjakortin monistaminen millä tahansa menetelmällä ei ole sallittua.
  • 1.10. Lahjakortti on maksuväline, pyydämme näyttämään sen palveluista maksamisen yhteydessä hotellin vastaanotossa.
  • 1.11. Tiedustelut pyydämme lähettämään osoitteeseen info@vspahotel.ee tai soittamaan numeroon +372 677 6677
 • 2. Lahjakortin ostamisen järjestys
  • 2.1. Lahjakortti ostetaan sähköisessä ostoportaalissa osoitteessa https://www.vspahotel.ee/kinkekaart
  • 2.2. Ostaja täyttää lahjakorttia hankittaessa tilauslomakkeen ja maksaa valitsemansa pankin sähköisen maksupalvelun kautta lahjakorttiin valitun määrän mukaisen suorituksen.
  • 2.3. Ostajalle ilmoitetaan lahjakortin oston onnistumisesta tilauslomakkeeseen ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen.
  • 2.4. Ostettua lahjakorttia voi käyttää vain lahjakortin omistaja.
 • 3. Ehtojen voimaan astuminen
  • 3.1. Sopimus astuu voimaan sinä hetkenä, jolloin ostaja painaa painikkeeseen ”HYVÄKSYN EHDOT“.
 • 4. Lahjakortin toimittaminen
  • 4.1. Lahjakortti lähetetään sähköisessä muodossa (pdf-tiedostona) ostajan tilauslomakkeessa ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen 1 (yhden) arkipäivän sisällä.
 • 5. Lahjakortin käyttö ja voimassaolo
  • 5.1. Lahjakortti on voimassa 12 (kahdentoista) kuukauden ajan sen antamisen päivästä alkaen. Jos lahjakorttia ei ole tämän ajan sisällä käytetty, katsotaan, että palvelu on toteutunut.
  • 5.2. Lahjakorttiin merkityn palvelun tarjoamisen päivämäärän osalta on lahjakortin omistajan otettava yhteyttä lahjakorttiin ilmoitettuun puhelinnumeroon tai sähköpostiosoitteeseen ja ilmoitettava lahjakortin numero sekä varattava palvelu ja saapumaan sovittuna aikana sovittuun paikkaan.
  • 5.3. Lahjakorttia ei vaihdeta rahaan. Käyttämättä jääneestä lahjakortista maksettua summaa ei palauteta.
 • 6. Maksutavat
  • 6.1. Lahjakortista voidaan maksaa Virossa toimivien pankkien pankkilinkin kautta (verkkopankki).
  • 6.2. Paina lahjakortin tilauslomakkeen täyttämisen jälkeen sopivan pankin linkkiin, josta ohjataan yhdessä vspahotel.ee:n antamien maksutietojen kanssa valittuun verkkopankkiin. Pankkien ja vspahotel.ee-ympäristön välillä liikkuvat tiedot allekirjoitetaan sähköisesti. Hotelli ei saa käyttöönsä pankkitilin tietoja, vaan ainoastaan tiedon siitä, onko maksu suoritettu tai ei.
 • 7. Luottamuksellisuus
  • 7.1. Online-ympäristössä tilauksen ja oston suorittamisen yhteydessä annettuja henkilötietoja käsitellään luottamuksellisina henkilötietojen suojaamisen lain vaatimusten mukaisesti. Hotelli ei julkista asiakkaan henkilötietoja kolmansille osapuolille ilman Asiakkaan suostumusta.
 • 8. Osapuolten oikeudet ja velvollisuudet
  • 8.1. Ostajalla on oikeus:
   • 8.1.1. irtisanoa tämän sopimus, ilmoittaen siitä hotellille kirjallisesti seitsemän arkipäivän sisällä sopimuksen solmimisen päivästä alkaen;
   • 8.1.2. vaatia tilattujen palveluiden sovittuna aikana ja vaatimusten mukaista tarjoamista, paitsi tässä sopimuksessa säädetyt tapaukset.
  • 8.2. Ostaja sitoutuu:
   • 8.2.1. palauttamaan hotellille tämän hotellin kohdassa 8.1.1 säädetyllä tavalla sopimuksen irtisanomisen tapauksessa lahjakortin omin kustannuksin viidentoista päivän sisällä;
   • 8.2.2. antamaan palveluiden varaamisen yhteydessä kaikki palveluiden välittäjän vaatimat tiedot.
  • 8.3. Hotellilla on oikeus:
   • 8.3.1. kieltäytyä palveluiden tuottamisesta, jos ostaja on tilauksen tilaamisen hetkellä tai myöhemmin antanut vääriä, epätarkkoja, harhaan johtavia tietoja tai on jättänyt osa tiedoista antamatta.
  • 8.4. Hotelli sitoutuu:
   • 8.4.1. peruuttamaan saatuaan kohdassa 8.1.1 säädetyssä järjestyksessä tiedon sopimuksen irtisanomisesta viidentoista päivän sisällä lahjakortin voimassaolon ja palauttamaan ostajalle lahjakortista maksetun määrän. Lahjakortin toimittamisesta perittyä postimaksua ei palauteta.
   • 8.4.2. noudattamaan sopimuksen luvussa 7 säädettyä luottamuksellisten tietojen suojaamisen vaatimuksia.
 • 9. Ehtojen muutokset
  • 9.1. Hotelli pidättää oikeuden ehtojen, vaatimusten ja huomautusten, joiden perusteella lahjakortteja myydään, muuttamiseen, ja Asiakas vakuuttaa noudattavansa näitä ehtoja, vaatimuksia ja huomautuksia, jotka ovat voimassa lahjakortin ostamisen hetkellä.
 • 10. Reklamaatioiden toimittaminen
  • 10.1. Jos lahjakortin ostamisessa tai käytössä ilmenee ongelmia, pyydämme kirjallisen reklamaation lähettämään osoitteeseen info@vspahotel.ee.
 • 11. Muuta
  • 11.1. Asiakkaan ja hotellin välittämien palveluiden tilaamisen ja ostamisen johdosta syntyneet erimielisyydet ratkaistaan neuvotteluissa. Jos sopimukseen ei päästä, on Asiakkaalla oikeus ottaa yhteyttä kuluttajavirastoon. Erimielisyyksien ja näissä ehdoissa käsittelemättä jääneissä asioissa sovelletaan Viron lakeja.
Yrityksen toiminimi: V Spaahotell OÜ
Kaupparek.nro: 12850301
ALV-nro: EE101797063
Osoite: Riia 2, Tartto, 51004
Pankki: LHV Pank AS
IBAN: EE407700771002000845
SWIFT: LHVBEE22
Puhelin: +372 677 6677
Sähköposti: info@vspahotel.ee
Kotisivu: www.vspahotel.ee
Menu