Dāvanu karšu iegādes noteikumi

 • 1. Dāvanu kartes vispārējie noteikumi
  • 1.1. V Spa viesnīcas & Konferenču centra (turpmāk viesnīca), V Spaahotell OÜ dāvanu karti var iegādāties e-veikalā un viesnīcas reģistratūrā;
  • 1.2. Dāvanu karti var iegādāties par brīvi izvēlētu summu, minimālā summa ir 5 eiro;
  • 1.3. Ja izvēlētā pakalpojuma cena pārsniedz dāvanu kartes vērtību, dāvanu kartes īpašnieks piemaksā starpību;
  • 1.4. Ja pirkuma summa ir mazāka par dāvanu kartes vērtību, starpība netiek atmaksāta;
  • 1.5. Dāvanu karte netiek mainīta pret naudu;
  • 1.6. Dāvanu kartes derīguma termiņš ir 12 mēneši no iegādes datuma;
  • 1.7. Kartes, kam pārsniegts derīguma termiņš, netiek pieņemtas un tiek anulētas;
  • 1.8. Ja karte ir bojāta vai pazaudēta, jauna karte netiek izsniegta, kā arī nauda netiek atmaksāta;
  • 1.9. Dāvanu kartes jebkāda veida pavairošana ir aizliegta.
  • 1.10. Dāvanu karte ir maksāšanas līdzeklis, lūdzam to, maksājot par pakalpojumu, iesniegt viesnīcas reģistratūrā.
  • 1.11. Ja radušies jautājumi, lūdzam sazināties ar mums, rakstot uz info@vspahotel.ee vai zvaniet +372 677 6677
 • 2. Dāvanu kartes iegādes kārtība
  • 2.1. Dāvanu karti var iegādāties elektroniskajā iepirkšanās sistēmā: https://www.vspahotel.ee/kinkekaart
  • 2.2. Lai iegādātos dāvanu karti, pasūtītājs aizpilda pasūtījuma anketu un samaksā izvēlēto dāvanu kartes vērtības summu caur izvēlētās bankas elektronisko maksāšanas sistēmu.
  • 2.3. Pircējam tiek paziņots par iegādāto dāvanu karti uz pasūtījuma anketā norādīto e-pasta adresi.
  • 2.4. Nopirkto dāvanu karti drīkst izmantot tikai tās turētājs.
 • 3. Noteikumu stāšanās spēkā
  • 3.1. Līgums stājas spēkā pēc pogas „ES PIEKRĪTU NOTEIKUMIEM“ nospiešanas.
 • 4. Dāvanu kartes piegāde
  • 4.1. Dāvanu karte tiek nosūtīta elektroniskā formātā (.pdf) uz pircēja anketā norādīto elektroniskā pasta adresi 1 (vienas) darba dienas laikā.
 • 5. Dāvanu kartes izmantošana un derīgums
  • 5.1. Dāvanu karte derīga 12 (divpadsmit) mēnešus no tās izdošanas datuma. Ja dāvanu karte norādītajā periodā nav izmantota, pakalpojums tiek uzskatīts par sniegtu.
  • 5.2. Lai vienotos par dāvanu kartē norādītā pakalpojuma sniegšanas datumu, tās turētajam jāsazinās ar pakalpojumu sniedzēju pa kartē norādīto tālruņa numuru vai e-pasta adresi, jānosauc dāvanu kartes numurs un jārezervē pakalpojums, kā arī jāierodas norunātajā laikā noteiktajā vietā, lai to saņemtu.
  • 5.3. Dāvanu karti pret naudu nemaina. Par neizmantotu dāvanu karti nauda atdota netiek.
 • 6. Maksāšanas veidi
  • 6.1. Par dāvanu karti var maksāt caur Latvijas banku maksāšanas sistēmām (internetbankām)
  • 6.2. Pēc pasūtījuma anketas aizpildīšanas nospiediet uz attiecīgās bankas saiti, un jūsu maksājumu vspahotel.ee informācijas sistēma novirzīs uz izvēlēto internetbanku. Informācija, kas nonāk internetbankas un vspahotel.ee vidēs ir elektroniski parakstīta. Viesnīca nevar uzzināt Jūsu bankas konta informāciju, viesnīca saņem informāciju tikai par to, vai maksājums ir veikts.
 • 7. Konfidencialitāte
  • 7.1. Caur tiešsaistes vidi iesniegtie personas dati ir konfidenciāla informācija, kas tiek apstrādāti atbilstoši personas datu likuma prasībām. Viesnīca neatklāj klienta personas datus trešajām personām bez Klienta piekrišanas.
 • 8. Pušu tiesības un pienākumi
  • 8.1. Pircējam ir tiesības:
   • 8.1.1. atteikties no līguma, paziņojot viesnīcai par to rakstiski septiņu darbadienu laikā kopš līguma noslēgšanas;
   • 8.1.2. pieprasīt, lai pasūtītais pakalpojums tiktu sniegts atbilstoši un norunātajā laikā, izņemot līgumā atrunātajos gadījumos.
  • 8.2. Pircējs apņemas:
   • 8.2.1. atsakoties no līguma 8.1.1. punktā paredzētajā veidā, par saviem līdzekļiem nogādāt dāvanu karti atpakaļ viesnīcai piespadsmit dienu laikā;
   • 8.2.2. pasūtot pakalpojumu, iesniegt visus prasītos datus.
  • 8.3. Viesnīcai ir tiesības:
   • 8.3.1. atteikties sniegt pakalpojumu, ja ja pircējs pasūtīšanas brīdī vai vēlāk ir iesniedzis nepareizus, neprecīzus, maldinošus datus vai arī nav iesniedzis visus prasītos datus.
  • 8.4. Viesnīca apņemas:
   • 8.4.1. punktā 8.1.1. paredzētajā gadījumā klientam atsakoties no līguma piecpadsmit dienu laikā dzēst dāvanu kartes datus un atdot klientam par karti samaksāto naudas summu. Pasta pakalpojumu izdevumi netiek atmaksāti.
   • 8.4.2. ievērot līguma 7. punktā noteikto par informācijas konfidencionalitāti.
 • 9. Noteikumu izmaiņas
  • 9.1. Viesnīca patur sev tiesības veikt izmaiņas prasībās un noteikumos, uz kuru pamata tiek pārdotas dāvanu kartes. Jūs apstiprināt un uz jums attiecas tie noteikumi, kas ir spēkā brīdī, kad iegādājaties dāvanu karti.
 • 10. Pretenziju iesniegšanas kārtība
  • 10.1. Ja jums ir pretenzijas attiecībā uz dāvanu kartes iegādi vai izmantošanu, tad lūdzu iesniedziet rakstisku sūdzību uz adresi info@vspahotel.ee.
 • 11. Citi noteikumi
  • 11.1. Strīdi, kas radušies starp klientu un viesnīcu attiecībā uz pakalpojumu iegādi vai pasūtīšanu, tiek risināti pārrunu ceļā. Ja vienošanās netiek panākta, Klientam ir tiesības Patērētāju tiesību aizsardzības centrā. Strīdi, kā arī šajos noteikumos neiestrādātais tiek risināti atbilstoši Igaunijas Republikas tiesību aktiem.
Uzņēmuma nosaukums: V Spaahotell OÜ
Reģ.nr: 12850301
PVN maksātāja Nr.: EE101797063
Adrese: Riia 2, Tartu, 51004
Bankas nosaukums: LHV Pank AS
IBAN kods: EE407700771002000845
SWIFT kods: LHVBEE22
Tālrunis: +372 677 6677
E-pasts: info@vspahotel.ee
Mājaslapa: www.vspahotel.ee
Menu