V dāvanu karti

Pirkt V dāvanu karti

EUR

* Ja vēlaties saņemt karti bez vārda, atstājiet šo lauku tukšu

Atlikušais teksta zīmju skaits 250

Piegādes veids

Summa kopā: 50.-
50.-
Dāvanu karte derīga līdz norādītajam datumam • Dāvanu karti pret naudu nemaina • Kartes, kam pārsniegts derīguma termiņš, netiek pieņemtas un tiek anulētas • Ja karte ir bojāta vai pazaudēta, jauna karte netiek izsniegta, kā arī nauda netiek atmaksāta • Pakalpojumus lūdzam rezervēt iepriekš
Dāvanu kartes nr. ABCD1234
Derīga līdz 06.10.2023

Dāvanu karti ar naudas vērtību var izmantot arī restorānā Joyce!

Menu